Facebook
Menu
STRONA GŁÓWNA
Zastępstwa nauczycieli
Dyrekcja
Nauczyciele
Teczka Dyrektora
CIN ZSOiZ
CKP ZSOiZ
Biblioteka
Podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Matury
Egzaminy zawodowe
Plan lekcji
Stypendia
Szkoła Zaoczna
Dla gimnazjalisty
Dla Ucznia
Artykuły
Dzwonki
Internat
Ciekawostki
Galeria
Humor
Forum
Download
Linki
    Koła
     Teatralne
     PCK
Ostatnie Artykuły
Klasa III TR w Ciemn...
Nauka to też jest pr...
AGROTURYSTYKA –...
KONTAKT
ul. Szkolna 22
19-100 Mońki
tel./fax 085-716-27-05
e-mail
Bezpieczna szkoła


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Rekrutacja 2019/2020REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - Strona internetowa MEN.

Szkoła Zaoczna

Rozkład dzwonków zajęć Szkół Zaocznych

Blok lekcyjny
Nr lekcji
Godziny zajęć
Blok I
1 - 2
8.00 - 9.30
Blok II
3 - 4
9.40 - 11.10
Blok III
5 - 6
11.30 - 13.00
Blok IV
7 - 8
13.10 - 14.40
Blok V
9 - 10
14.50 - 16.20

Uwaga Słuchacze!

Proszę o zapoznanie się z fragmentem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczącym frekwencji na zajęciach. Słuchacz, który opuści 50% zajęć nie zostanie dopuszczony do egzaminu i automatycznie skreślony z listy słuchaczy. Proszę pamiętać, że frekwencję na każdych zajęciach, dla każdego przedmiotu, liczy się osobno i musi ona wynosić minimum 50%.

Fragment Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania:

Rozdział 6

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.


Pełny tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania na stronie szkoły www.zsmonki.pl.
.
Rekrutacja


Prezentacja dla Rodziców
PROJEKTY
Erasmus+Our school is getting international!


TACA KWALIFIKACJI

Kompetentni zawodowoProgram i regulamin praktyk zagranicznych.


MAPKA - Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery!

Projekt -Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL

Projekt Akademia MaturalnaWyposażenie CKU , CKP
i Szkół Zawodowych
w stanowiska do egzaminów
zawodowych.
PARTNERZY
Podlaska Platforma Edukacyjna bgzbnp arr pomiar netcom kbs rol-pol perfect english bank spółdzielczy agromet eko-pasz MUKSGim-Net