Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach „Uczenie się przez całe życie”.

 

STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH

 

Od stycznia 2013 roku rusza unijny projekt mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie". Temat projektu to:
"Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich".

Celem projektu jest:

·         Nabycie umiejętności przez uczniów w zakresie przygotowania, pozyskania, przetworzenia i wykorzystania surowców do produkcji biogazu

·         Samodzielne zaplanowanie małej biogazowni na potrzeby własnego gospodarstwa z wykorzystaniem dotacji unijnych.


W ramach tego projektu uczniowie wyjadą na 2- tygodniowy staż zawodowy do Niemiec.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas technikum w zawodach:

·         technik rolnik  

·         technik handlowiec,

·         technik technologii żywności.

Do projektu zostanie wytypowanych 18 uczniów o najwyższej liczbie punktów oraz 5 osób znajdzie się na liście rezerwowej.

Już teraz możesz zgłosić swój udział w projekcie składając formularz zgłoszeniowy. Możesz pobrać go ze strony internetowej lub u Pani Dąbrowskiej.

                                      Termin składania zgłoszeń do 07.01.2013 r.

                   Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się 10-11 styczeń 2013r.

Wyniki rekrutacji zostaną podane w gablocie szkolnej i na stronie internetowej szkoły - 13.01.2013

Początek zajęć pedagogiczno - kulturowo - językowych tuż po feriach.

 

ZAPRASZAMY  !!!

 

 

Powrót do początku

 

 

 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.