Pole tekstowe: STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH 

 

 


PROGRAM STAŻU

OPIS PROPONOWANEGO PROGRAMU STAŻU  ZA GRANICĄ

Organizacja przyjmująca (nazwa, adres):  DEULA HILDESHEIM GMBH

Lerchenkamp 42-48, 31137 Hildesheim

Planowana data rozpoczęcia i zakończenia stażu:

 od 03.06.2013  do 14.06.2013 r.

Temat: Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła

dochodu dla gospodarstw wiejskich.

 

 

Termin

godziny

 

 

 

Niedziela

02.06

900

 

Przyjazd

Zakwaterowanie

 

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Poznanie bazy socjalnej, pobytowej

Analiza szczegółowego harmonogramu działań w ramach stażu oraz osób współpracujących przy ich realizacji.

Przedstawienie ośrodka, w którym będzie odbywał się staż.

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Poniedziałek

03.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Uczniowie wykonują prace rotacyjnie.

Gr.1 Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

- Rozkonserwowanie części kombajnu zabezpieczonych smarem antykorozyjnym,

- Sprawdzenie stanu technicznego kombajnu,

Gr.2  Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

-Smarowanie łożysk sieczkarni.

-Wstępna regulacja sieczkarni.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Uczniowie wykonują prace rotacyjnie.

Gr.1 Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

- Smarowanie łożysk kombajnu,

- Wstępna regulacja kombajnu.

Gr.2  Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

-Rozkonserwowanie części sieczkarni zabezpieczonych smarem antykorozyjnym.

-Sprawdzenie stanu technicznego części roboczych zespołu tnącego, przenośników sieczkarni.

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Wtorek

04.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Uczniowie wykonują prace rotacyjnie.

Gr.2 Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

- Rozkonserwowanie części kombajnu zabezpieczonych smarem antykorozyjnym,

- Sprawdzenie stanu technicznego kombajnu,

Gr.1 Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

-Smarowanie łożysk sieczkarni.

-Wstępna regulacja sieczkarni.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

Uczniowie wykonują prace rotacyjnie.

Gr.2 Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

- Smarowanie łożysk kombajnu,

- Wstępna regulacja kombajnu.

Gr.1  Przygotowanie maszyn najnowszej generacji do zbioru masy zielonej.

-Rozkonserwowanie części sieczkarni zabezpieczonych smarem antykorozyjnym.

-Sprawdzenie stanu technicznego części roboczych zespołu tnącego, przenośników sieczkarni.

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Środa

05.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Gr.1 i Gr. 2 Przygotowanie maszyn (ciągnik, przyczepy, maszyny do ugniatania i formowania pryzmy) do zbioru masy zielonej.

 (Sprawdzenie stanu technicznego, smarowanie, ustawianie).

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330-1730

Gr.1 i Gr. 2 Przygotowanie maszyn (ciągnik, przyczepy, maszyny do ugniatania i formowania pryzmy) do zbioru masy zielonej.

 (Sprawdzenie stanu technicznego, smarowanie, ustawianie).

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

 

Czwartek

06.06

 

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Gr.1  Przygotowanie silosu do składowania masy zielonej.

Gr.2  Przygotowanie silosu do składowania masy zielonej.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330-1730

Gr.1  Przygotowanie silosu do składowania masy zielonej.

Gr.2  Przygotowanie silosu do składowania masy zielonej.

 

 

Piątek

07.06

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Gr.1

 Ocena jakości masy zielonej jako surowca. (poznanie regulaminu laboratorium chemicznego oraz z zasad bhp. Ocena cech jakościowych t. j. wygląd zewnętrzny, barwa, zapach smak, świeżość;  określenie zawartości zanieczyszczeń organicznych).

Analiza fizykochemiczna masy zielonej. Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji, zawartości cukru, związków białkowych i soli mineralnych.

Gr.2

Ocena jakości masy zielonej jako surowca. (zapoznanie z regulaminem laboratorium chemicznego oraz z zasadami bhp. Ocena cech jakościowych t. j. wygląd zewnętrzny, barwa, zapach smak, świeżość;  określenie zawartości zanieczyszczeń organicznych).

 Analiza fizykochemiczna masy zielonej. Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji, zawartości cukru, związków białkowych i soli mineralnych.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

Gr.1

Ocena jakości masy zielonej jako surowca. (zapoznanie z regulaminem laboratorium chemicznego oraz z zasadami bhp. Ocena cech jakościowych t. j. wygląd zewnętrzny, barwa, zapach smak, świeżość;  określenie zawartości zanieczyszczeń organicznych).

 Analiza fizykochemiczna masy zielonej. Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji, zawartości cukru, związków białkowych i soli mineralnych.

Gr.2

 Ocena jakości masy zielonej jako surowca. (zapoznanie z regulaminem laboratorium chemicznego oraz z zasadami bhp. Ocena cech jakościowych t. j. wygląd zewnętrzny, barwa, zapach smak, świeżość; określenie zawartości zanieczyszczeń organicznych).

Analiza fizykochemiczna masy zielonej. Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji, zawartości cukru, związków białkowych i soli mineralnych.

 

 

1730-1800

Kolacja – spotkanie integracyjne.

 

 

Sobota 08.06

730-800

 

Śniadanie

 

 

830- 1230

Zwiedzanie obiektów historycznych i regionu Hannoweru

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

Zwiedzanie obiektów historycznych i regionu - Hanoweru

 

 

1730-1800

Kolacja Restauracja BOMBASTIK

 

 

Niedziela

09.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Zwiedzanie obiektów historycznych i regionu - Hildesheim.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

Zwiedzanie obiektów historycznych i regionu - Hildesheim.

 

 

1730-1800

Kolacja Restauracja BOMBASTIK

 

 

Poniedziałek

10.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Określanie właściwości biogazu otrzymywanego z buraków i kukurydzy.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

Przegląd najnowszych konstrukcji agregatów maszynowych stosowanych do produkcji biomasy i biogazu.

Analiza schematów konstrukcyjnych maszyn stosowanych do produkcji biomasy i biogazu.

( gazyfikatora, zapłonowy silnik przemysłowy, głowice generatorowe i elektroniczny regulator)

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Wtorek

11.06

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Wykonywanie przeglądu agregatorów.

Uczniowie wykonują pracę w grupach.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Wykonywanie przeglądu agregatorów.

Uczniowie wykonują pracę w grupach.

 

 

1730-1800

Kolacja.

 

 

Środa

12.06

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Wykonywanie regulacji agregatorów.

Uczniowie wykonują prace w grupach.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Wykonywanie regulacji agregatorów.

Uczniowie wykonują prace w grupach.

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Czwartek

13.06

 

 

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Ekologiczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z biomasy.

Czynności: Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych odpadów poprodukcyjnych.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Ekologiczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z biomasy.

Czynności: Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych odpadów poprodukcyjnych.

 

 

1730-1800

Kolacja

 

 

Piątek

14.06

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 1230

Kalkulacja opłacalności uprawy masy zielonej na biomasę.

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1330- 1730

 

Porównanie opłacalności uprawy masy zielonej na biomasę i na paszę.

Opłacalność biogazowi.

 

 

1730-1800

Pożegnalna kolacja.

Ankieta podsumowująca staż.

 

 

Sobota

15.06

 

 

 

 

730-800

Śniadanie

 

 

830- 11

1100

Pakowanie i wykwaterowanie.

Pożegnanie grupy

 

 

1230-1330

Obiad

 

 

1630

Pożegnanie grupy. Wyjazd do Polski.

 

 

Powrót do początku