Pole tekstowe: STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH 

 


ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA

DEULA Hildesheim spółka z.o.o została założona w 1953 r. jako placówka szkoleniowa dla rolników. Zajmuje się kształceniem zawodowym i szkoleniami w zakresie:

·        gospodarki rolniczej

·        transportu

·        techniki ochrony środowiska

·        techniki laboratoryjnej

·        rzemiosła

·        techniki komunalnej

Obecnie w swojej ofercie ma ponad 60 kursów z różnych zakresów fachowych

Do dyspozycji ma 17 sal lekcyjnych, 2 laboratoria oraz najnowsze maszyny, urządzenia, samochody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do początku